uchwała Nr

z dnia

w sprawie

III/17/14

18-12-2014 zmiany procentowego wskaźnika kwoty bazowej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

III/16/14

18-12-2014 przyjęcia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego" na 2015r.

III/15/14

18-12-2014 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

III/14/14

18-12-2014 ustalenia wykazu wydatków, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

III/13/14

18-12-2014 zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

III/12/14

18-12-2014 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2014r, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III/11/14

18-12-2014 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2015

III/10/14

18-12-2014 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok

III/9/14

18-12-2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021

II/8/14

09-12-2014 ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Pabianickiego

II/7/14

09-12-2014 ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego

II/6/14

09-12-2014 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych

II/5/14

09-12-2014 ustalenia składu osobowego komisji stałych

I/4/14

01-12-2014 wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Pabianickiego

I/3/14

01-12-2014 wyboru Starosty Pabianickiego

I/2/14

01-12-2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pabianickiego

I/1/14

01-12-2014 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.02.2015 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.02.2015 10:03