Pabianice, dnia 24 lutego 2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat
nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Pabianice,
w obrębie 18 Piątkowisko, działka 301/2


W dniu 24 lutego 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości gruntowej,
położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00047176/2,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 3000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Pabianice, obręb 18 Piątkowisko, działka nr 301/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Anna Dobrosz
Data publikacji:24.02.2015 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Dobrosz
Data aktualizacji:24.02.2015 16:19