Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

23/15

26-02-2015 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

22/15

26-02-2015 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. „Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach PODNiDM w Pabianicach” .

21/15

23-02-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

20/15

23-02-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

19/15

23-02-2015 określenia podziału i wysokości dotacji
na zadanie własne Powiatu Pabianickiego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 r.
.

18/15

23-02-2015 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku .

17/15

16-02-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

16/15

16-02-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

15/15

16-02-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

14/15

16-02-2015 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego
na 2015 rok
.

13/15

09-02-2015 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Nowe szanse w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
.

12/15

09-02-2015 upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu Wsparcie na starcie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
.

11/15

09-02-2015 przekazania uprawnień kierownikom jednostek Powiatu Pabianickiego .

10/15

02-02-2015 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:09.03.2015 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.03.2015 15:12