Starosta Pabianicki – wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Słowackiego 32,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-14
jako działka nr 75/1 o powierzchni 0,8629 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00051055/9,
stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony 3 lat

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Ł. przy ul.Słowackiego 32, obręb K-14, działka nr 75/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym czas oznaczony 3 lat
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Anna Dobrosz
Data publikacji:10.03.2015 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Dobrosz
Data aktualizacji:10.03.2015 11:00