Starosta Pabianicki – wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości,
objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00050271/3
położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 27 Wrząca przy ul. Wiejskiej 90,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/1 o
 powierzchni 0,1435 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (letniskowym)
stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego najemcy budynku mieszkalnego (letniskowego).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk obręb 27 Wrząca, działka 123/1 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.03.2015 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:24.03.2015 12:00