Starosta Pabianicki – wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej,
położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 27 Wrząca
przy ul. Wiejskiej 90,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 123/2
 o pow. 0,0773 ha, objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00050271/3,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży
w  trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, objętej  księgą wieczystą Nr SR1L/00047580/8.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz części nieruchomości, położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 27 Wrząca, działka nr 123/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.03.2015 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:24.03.2015 13:46