Pabianice, dnia 24 marca 2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach, 
przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24

W dniu 24 marca 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestrosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00056099/4 położonej w Pabianicach w obrębie P-11
przy ul. Zaradzyńskiej 26 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372 o pow. 0,2754 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 373 o pow. 0,2427 ha,
przy ul. Zaradzyńskiej 24 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 374 o pow. 0,2356 ha,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza  - 600 000,00 zł (słownie:sześćset tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działek 372, nr 373, nr 374, położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej 26, 24A, 24
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.03.2015 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:24.03.2015 14:01