Pabianice, dnia 8 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości zabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działka nr 44/6

W dniu 31 marca 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/6 o powierzchni 0,3005 ha,
objętej księgą wieczystą KW LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2 osoby
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
Cena wywoławcza – 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). 
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 222 200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
dwa tysiące dwieście złotych)
Nabywcami w/w nieruchomości są Krystyna i Mirosław małż. KozłowscyPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości zabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, działka nr 44/6
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:07.04.2015 16:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:07.04.2015 16:41