Pabianice, dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości zabudowanej,
położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, działka nr 301/2

W dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach   przy ul. Piłsudskiego 2, w budynku A, I piętro, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00047176/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 1 500,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu – 1 520,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
Dzierżawcą w/w nieruchomości jest Mirosław Madej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dotyczy nieruchomości zabudowanej, położonej w gm. Pabianice,w obrębie 18 Piątkowisko, działka nr 301/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:22.04.2015 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:22.04.2015 12:09