Pabianice, dnia 28 maja 2015 r.

GG.683.3.2015

                                                                                Urząd Miasta Łodzi
                                                                                Departament Architektury
                                                                                i Rozwoju
                                                                                Wydział Urbanistyki i Architektury

         W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, proszę o wydanie na dzień 09.05.2012 r.: wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w dniu podziału jako działka nr 275/1 o pow. 0,6529 ha, położonej w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, obr. G-22, a w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego proszę o wydanie opinii ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w nieruchomości.
         Proszę również o wydanie aktualnego: wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo o wypis i wyrys z tektu planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.06.2015 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.06.2015 15:59