Pabianice, dnia 28 maja 2015 r.

GG.683.3.2015

                                                                                                Zarząd Dróg i Transportu

       W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, - wzywam na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 z późn.zm.), do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pisemnej informacji, kiedy dotychczasowi współwłaściciele w/w nieruchomości objętej decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.5.2012 z dnia 09.05.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydali przedmiotową nieruchomość.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. daty wydania nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.06.2015 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.06.2015 15:57