Pabianice, dnia 28 maja 2015 r.

GG.683.3.2015

                                                                                              Wg rozdzielnika

       W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, - wzywam na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 z późn.zm.), do dostarczenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Janinie Bosakowskiej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. wezwania do dostarczenia spadku po p. Bosakowskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.06.2015 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.06.2015 15:57