Pabianice, dnia 28 maja 2015 r.

GG.683.3.2015

                                                                                             Wg rozdzielnika

        W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124 o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą KW Nr LD1M/00285227/2, przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 z późn.zm.), co spowodowane jest koniecznością zebrania całości materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2015 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo dot. przedłużenia ternimu załatnienia sprawy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.06.2015 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.06.2015 15:54