Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

___________________________________________________________________________

                                                              tel. 48 42 2111-210           faks 48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09-10-2015 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 180 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 142051-2015

Nr Sprawy ZP/24/2015

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 8 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

 1. Eurokomers Sp. zo.o., 44-351 Turza Śląska, Bogumińska 77 c

- wartość wybranej oferty brutto : 126720,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Kryterium oceny ofert stanowiła cena- 90% i termin dostawy-10 %.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Górny Śląsk Sp. z o.o.,44-190 Knurów, Przemysłowa 24 – oferta uzyskała 88,89 pkt;
 • Adller Sp. z o.o., 32-200 Miechów, Sobieskiego 9 – oferta uzyskała 91,51 pkt;
 • Ekosil Zdzisław Dzieciuch, 41-807 Zabrze, Handlowa 2c – oferta uzyskała 97,61 pkt;
 • Bio Energia Silesia Sp. z o.o., 40-474 Katowice, Wojciecha 26 – oferta uzyskała 93,35 pkt;
 • Petro Carbon Energia Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Góry, Zagórska 95 lok. 1 /2 – oferta uzyskała 91,77 pkt;
 • WARMIAK, 11-100 Lidzbark Warmiński, Sarnowo 5 – oferta uzyskała 84,01 pkt;
 •  „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o., 60-648 Poznań, Piątkowska 149/6; koresp:86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 – oferta uzyskała 91,12 pkt;
 1. W przedmiotowym postępowaniu firma AGJ Sp. z o.o. złożyła ofertę w miejscu niezgodnym z SIWZ.
 2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 13-10-2015

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nNA DOSTAWĘ 180 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:13.10.2015 19:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:13.10.2015 19:59