Pabianice, dnia 28 październia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 349/1 i nr 349/2, położonych w Pabianicach w obrębie P-10
przy ul. Warszawskiej 96A.

W dniu 20 październia 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00057643/0 położonej w Pabianicach w obrębie P-10
przy ul. Warszawskiej 96A, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr 349/1 i nr 349/2 o łącznej powierzchni 0,0909 ha,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 2 osoby
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus 23% podateku VAT.
Najwyższa cena osięgnięta w przetargu - 101 000,00 zł
(słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100) plus 23% podatku VAT.
Nabywcami w/w nieruchomości są: małżonkowie Edyta Kalinowską Sitek i Mariusz Sitek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 349/1 i nr 349/2, położonych w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Warszawskiej 96A
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.10.2015 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:28.10.2015 11:43