Pabianice, dnia 28 października 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 124/2  położonej w gminie Dobroń w obrębie 12 Poleszyn
w miejscowości Poleszyn

W dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
objętej księgą wieczystą Kw Nr SR1L/00062857/2 położonej w gminie Dobroń w obrębie
12 Poleszyn w miejscowości Poleszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 124/2 o powierzchni 0,1400 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 2 osoby
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 30 300,00 zł
(trzydzieści tysięcy trzysta złotych 00/100)
Nabywcami w/w nieruchomości są: Marcin i Agnieszka małż. Lech

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 124/2 położonej w gminie Dobroń w obrębie 12 Poleszyn w miejscowości Poleszyn
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.10.2015 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.10.2015 10:27