Pabianice, dnia 29 października 2015 r.

GG.683.3.2015

                                                                          Wg rodzielnika

 

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem
administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi
przy ul. Prądzyńskiego 40-46, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275/124
o pow. 0,0012 ha, obr. G-22, objętą księgą wieczystą Kw Nr LD1M/00285227/2,
przepraszam za niemożność dotrzymania terminu określonego art. 35 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267
z późn. zm), co spowodowane jest koniecznością zebrania całości materiału dowodowego
niezbędnego do rostrzygnięcia przedmiotowej sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 §  1 K.p.a., wyznaczam nowy termin
załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2016 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie terminu załatwienia sprawy Łódź ul. Prądzyńskiego 40-46
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:03.11.2015 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:03.11.2015 15:49