Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew. 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 10-12-2015 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.

 

Nr postępowania: ZP/35/2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10451&idmp=1046&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/35/2015. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/35/2015

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15.10.00.00-9.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:

Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1365 kg; 2. DRÓB - Kurczak –chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-955 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 680 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k – chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 – 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 350 kg; 6. WIEPRZOWINA – łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 500 kg; 7. WIEPRZOWINA – żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 190 kg; 8. WIEPRZOWINA – wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 – 110 kg; 9. DRÓB – wątroba indycza- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z indyka uzyskana podczas patroszenia tuszki indyczej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 – 150 kg.

Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 415 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 21 kg; 3. BEKON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 21 kg; 4. BALERON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona,  nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 21 kg; 5. KIEŁBASA BIAŁA – kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g,  wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 240 kg; 6. KIEŁBASA ZWYCZAJNA – wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo – wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 120 kg; 7. KIEŁBASA ŚLĄSKAwyrób spełniający następujące parametry: kiełbasa średnio rozdrobniona wieprzowa, peklowana, parzona oraz wędzona do barwy brązowej, w osłonce naturalnej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 300 kg; 8. PARÓWKI DELIKATESOWE – wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony  w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 535 kg; 9. SZYNKA CYTRYNOWA – kiełbasa wysokowydajna, z mięsa wieprzowego, chuda, grubo rozdrobniona, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 365 kg; 10. SZYNKA BIAŁA – kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 295 kg; 11. SZYNKA DELIKATESOWA -wyrób spełniający następujące parametry; produkt szynkopodobny z mięsa wieprzowego, grubo rozdrobniony, peklowany, delikatnie przyprawiony, parzony, w sztucznej osłonce; delikatnie przyprawiony, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 350 kg; 12. PIECZEŃ SMAKOWA – wyrób wieprzowy, drobno rozdrobniony, z różnymi dodatkami smakowymi np. warzywami, o kształcie prostopadłościanu nadanym przez formę; smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego gotowanego, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 195 kg; 13. SZYNKA DROBIOWA – wyprodukowana z  peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) średnio lub grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86526 450kg; 14. MIELONKA WIEPRZOWA – produkt parzony, drobno rozdrobniony, konsystencja dość ścisła, plastry grubości 1,5 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 50 kg; 15. SZYNKA KONSERWOWA – wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z receptura i procesem technologicznym dla szynki konserwowej,  produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 445 kg.

Zakres III: 1. KASZANKA – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone – 20%, podgardle nie peklowane – 20%, wątroba wieprzowa nie solona – 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone – 5%, krew nie solona – 20%, kasz – 20%, przyprawy;  powierzchnia batonu barwy ciemno – brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego   określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 2.  PASZTET WIEPRZOWY – wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy,   wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 –120kg; 3. SALCESON BIAŁY – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo – wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej – worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe – 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone – 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno – tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 60 kg.

Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych.

Termin realizacji zamówienia od 02-01-2016 do 31-12-2016. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt.

Dostawy będą realizowane nie później niż po 2 dniach roboczych od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych.

3.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Pracownikami upoważnionymi do składania zamówień są: Małgorzata Gorzelak i Jolanta Zgórska (42)2111-210.

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

5. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia 02-01-2016 do 31-12-2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po około 200 g następujących wędlin: kiełbasa krakowska, parówki delikatesowe, kiełbasa zwyczajna, szynka delikatesowa.

 

1.4) Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: TAK. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

1.5 Wspólny Słownik Zamówień:

15.10.00.00-9- Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy – w okresie 02-01-2016 do 31-12-2016

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy.

2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817).

3. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 4, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale V.1.
(punkt 4, 7 tabeli).

4. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z załącznikiem i w formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany  jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

 

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg załącznika nr 2

Brak wymagań

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(wg zał. nr 3 do SIWZ) oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 4 do SIWZ).

Brak wymagań

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji; dopuszcza się wydruk z CEIDG

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

6.

Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli.

Aktualne

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg zał. Nr 5 do SIWZ

Brak wymagań

  

IV.PROCEDURA

1.)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony

2.) Kryteria oceny ofert:

1. 1) 1) Ceną oferty jest łączna cena brutto dostawy produktów w ilościach wymienionych w załączniku 2 (ujednolicony wzór oferty -formularz asortymentowo-cenowy) do specyfikacji podana przez Wykonawcę. W cenie zawarty jest koszt transportu produktów do siedziby Zamawiającego.

 Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Wartość oferty powinna być wyliczona w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, (Dz.U. 2005r., nr 95, poz. 798), tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi).

3) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

4) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym nabycia towarów, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

8) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą punktację ze złożonych – 80% kryterium cena, 20% - organoleptyczna ocena jakości. Walory smakowe będą badane organoleptycznie przez komisję przetargową w 4 produktach: 1. kiełbasa krakowska; 2. parówki; 3. kiełbasa zwyczajna; 4. szynka delikatesowa.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium i znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

80,00%

80 punktów

2.

Organoleptyczna Ocena jakości

20,00%

20 punktów

 

3. . Liczba punktów uzyskanych w kryteriach cena i ocena walorów smakowych będzie sumowana:

 

1) Wzór na liczbę cenę punktów za cenę badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 80%

gdzie:    Cmin - najkorzystniejsza cena spośród badanych ofert (najniższa)

            Cbad - cena oferty badanej.

 

2) Wzór na liczbę punktów za organoleptyczną ocenę jakości= ( największa liczba punktów przyznana ofercie/ liczba punktów badanej oferty) x 20%

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny organoleptycznej jakości jest równoważna z wartością procentową oferty.

 

Liczba punktów uzyskanych w kryteriach cena i ocena walorów smakowych będzie sumowana:

 

1) Wzór na liczbę cenę punktów za cenę badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 80%

gdzie:   Cmin - najkorzystniejsza cena spośród badanych ofert (najniższa)

            Cbad - cena oferty badanej.

 

2) Wzór na liczbę punktów za organoleptyczną ocenę jakości= (liczba punktów badanej oferty / największa liczba punktów przyznana ofercie) x 20%

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny organoleptycznej jakości jest równoważna z wartością procentową oferty.

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunków przedstawionych przez Wykonawców uczestniczących w przetargu w zakresie każdego kryterium. W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w pozycji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Łącznie za ofertę można uzyskać max 100 punktów (80 punktów za cenę, a 20 punktów w kryterium organoleptycznej oceny jakości). Ocena punktowa w kryterium organoleptycznej oceny jakości zostanie dokonana przez Komisję przetargową Zamawiającego zgodnie z formułą przedstawioną powyżej. Ocenie będą podlegały 4 cechy; 1. smak (dobry „smak” oznacza, że produkt ma czysty smak charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych posmaków, zgodny z użytymi dodatkami), 2. zapach /dobry „zapach” oznacza, że produkt posiada zapach właściwy i charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych zapachów/ , 3. konsystencja (dobra konsystencja oznacza, że produkt ma właściwą strukturę, dla niego charakterystyczną) , 4. barwa (przez dobrą „barwę” rozumie się kolor produktu zgodny z opisem i użytymi dodatkami). Wszystkie cechy wyodrębnione jakościowe są uznane w ocenie organoleptycznej produktu za równoważne.

2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

V) Zmiana umowy:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W razie konieczności trudnych obecnie do przewidzenia zmian technologicznych u Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych wielkości opakowań niż podanych w ofercie pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w SIWZ, a zmiana nie doprowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku zmiany podatku VAT, odpowiednio do   zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

6. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) wycofania asortymentu z produkcji,

2) zmiany wielkości opakowań,

3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa,

6) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.

7. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa powyżej, dopuszczalna będzie tylko jeden raz w czasie obowiązywania umowy i może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność oraz warunki takiej zmiany.

8. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej pok. 143,ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-12-2015 do godziny 1200.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów
w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „Pod Dębami”,

 ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

PRZETARG – DOSTAWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH. Nr sprawy ZP/35/2015”

 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 10-12-2015 o godzinie 1230.

Termin związania ofertą : 30 dni.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3.

Jest również zamieszczona na stronie internetowej: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10451&idmp=1046&r=o

 

DYREKTOR DPS POD DĘBAMI

w Konstantynowie Łódzkim

 

Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:01.12.2015 21:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:01.12.2015 21:13