Ogłoszenie

                Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje
do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład
w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części
nieruchomości o pow. 8 m² o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach
w obrębie P-29, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. całkowitej 0,6542 ha,
w celu przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia PE 63 o długości 8,0 m.
               Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774
z późn.zm.), Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa
wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia
i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
               Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa
Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabianicach w obrębie P-29, dz. nr 67
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:15.12.2015 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:15.12.2015 11:34