Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie
___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10-12-2015 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKÓW MIĘSNYCH

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 177011-2015

Nr Sprawy ZP/35/2015

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 3 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp.j., 95-083 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

- wartość wybranej oferty brutto : 79119,69

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 93,44 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiły cena (80pkt) i walory smakowe (20pkt).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:

  • PPHU JOHN, 64-140 Włoszakowice, Grotniki, Źródlana 5- oferta uzyskała 79,76 pkt;
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, 26-332 Sławno, Dąbrowa 6 – oferta uzyskała 87,39 pkt.

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki 23-12-2015

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nNA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:23.12.2015 18:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:23.12.2015 18:19