Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie
___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10-12-2015 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 177879-2015

Nr Sprawy ZP/36/2015

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyło 3 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

Firma GAWEŁ Tadeusz Gaweł, ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice

- wartość wybranej oferty brutto : 59025,82

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiły cena (90 pkt) i termin dostawy (10 pkt).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:

  • PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o., 00-175 Warszawa, Jana Pawła II 80 lok 5- oferta uzyskała 99,17 pkt;

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, Żołnierska 20a na podst. Art. 89 ust 1 pkt 2.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

Konstantynów Łódzki 23-12-2015

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:23.12.2015 18:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:23.12.2015 18:23