Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie
___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10-12-2015 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ MLECZYWA (PRODUKTÓW MLECZARSKICH)

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 177877-2015

Nr Sprawy ZP/33/2015

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył 1 Wykonawca.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, 98-100 Łask, Matejki 16

- wartość wybranej oferty brutto : 54766,26

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt.

- kryterium oceny ofert stanowiła cena (80%) i  ocena walorów smakowych (20%).

II. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

IV. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

V. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki 28-12-2015

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ MLECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:28.12.2015 20:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:28.12.2015 20:01