uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LVI/401/18

27-09-2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

LVI/400/18

27-09-2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"

LVI/399/18

27-09-2018 podtrzymania stanowiska wyrażonego
w Uchwale Nr L/362/18 Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

LVI/398/18

27-09-2018 uchwalenia Statutu Powiatu Pabianickiego

LVI/397/18

27-09-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą

LVI/396/18

27-09-2018 zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)"

LVI/395/18

27-09-2018 zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

LVI/394/18

27-09-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

LVI/393/18

27-09-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

LV/392/18

13-09-2018 przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania, które zostanie zgłoszone w jego ramach

LV/391/18

13-09-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

LV/390/18

13-09-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.10.2018 19:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:06.12.2018 15:44