II/10/18

Uchwała Nr II/10/18
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie Programu Wspólpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II/10/18
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Informację wytworzył:Florian Wlaźlak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 08:29