PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Komisja współdziała z:
  • Przewodniczącym Rady,
  • Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady,
  • Zarządem Powiatu,
  • Skarbnikiem Powiatu.
 2. Rozpatruje zasadność zarzutów zawartych w skargach na działalność Starosty oraz członków Zarządu Powiatu, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 3. Komisja rozpatrując skargę może zasięgnąć stanowiska innej stałej komisji Rady, merytorycznie właściwej dla danej sprawy oraz posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi.
 4. Przygotowuje stosowne projekty uchwał oraz uzasadnienia do skarg.
 5. Rozpatruje kierowane do Rady wnioski i petycje. Wyjaśnia je i przygotowuje stosowny projekt odpowiedzi.
 6. Wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.   

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:11.04.2019 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:11.04.2019 14:36