ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń".

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. ) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro. 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w m. Róża, gmina Dobroń na odcinku 131m. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych z remontem(wymianą) wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Barańska
Data publikacji:25.09.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Nowicka
Informację aktualizował:Anna Barańska
Data aktualizacji:25.09.2019 13:39