ZAPYTANIE OFERTOWE

DM.272.58.2019

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złozenia oferty na dostawę rębaka mobilnego w ramach realizacji zadania pn. "Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych".

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka mobilnego, tarczowego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup rębaka do prac w pasie drogowym dróg powiatowych
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Barańska
Data publikacji:08.11.2019 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Nowicka
Informację aktualizował:Anna Barańska
Data aktualizacji:12.11.2019 11:37