Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

194/19

26-11-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32" .

193/19

26-11-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro" .

192/19

26-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

191/19

25-11-2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2020 .

190/19

25-11-2019 zmiany uchwały Nr 60/19 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. .

189/19

25-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

188/19

25-11-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

187/19

18-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

186/19

18-11-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

185/19

15-11-2019 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy dotacji Nr 512/2019 z dnia 13 listopada 2019 przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli doradców metodycznych .

184/19

15-11-2019 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy dotacji Nr 512/2019 z dnia 13 listopada 2019 przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli doradców metodycznych .

183/19

15-11-2019 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy dotacji Nr 512/2019 z dnia 13 listopada 2019 przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli doradców metodycznych .

182/19

15-11-2019 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy dotacji Nr 512/2019 z dnia 13 listopada 2019 przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli doradców metodycznych .

181/19

15-11-2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Pabianicki .

180/19

08-11-2019 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 Pabianicach, ul. Gdańska 5" .

179/19

08-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

178/19

08-11-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

177/19

08-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

176/19

08-11-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

175/19

08-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

174/19

04-11-2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2020 .

173/19

04-11-2019 przyznania i określenia wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym .

172/19

04-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

171/19

04-11-2019 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:24.01.2020 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:24.01.2020 12:10