uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XIX/142/19

19-12-2019 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

XIX/141/19

19-12-2019 przyjęcia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

XIX/140/19

19-12-2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

XIX/139/19

19-12-2019 zmiany uchwały Nr LXXV/345/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

XIX/138/19

19-12-2019 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia na 2020 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

XIX/137/19

19-12-2019 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2020 roku

XIX/136/19

19-12-2019 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

XIX/135/19

19-12-2019 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

XIX/134/19

19-12-2019 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r.

XIX/133/19

19-12-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025

Stanowisko 2/2019

19-12-2019 wystąpienia z apelem dotyczącym pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją polityki Rządu RP

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:24.01.2020 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:24.01.2020 14:11