Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

97/20

29-06-2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

96/20

29-06-2020 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego .

95/20

29-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

94/20

29-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

93/20

29-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

92/20

29-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

91/20

25-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

90/20

22-06-2020 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok .

89/20

22-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

88/20

22-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

87/20

15-06-2020 powołania komisji w celu przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego .

86/20

15-06-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży .

85/20

15-06-2020 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Lepsza przyszłość” oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu .

84/20

15-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

83/20

15-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

82/20

08-06-2020 ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego .

81/20

08-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

80/20

08-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

79/20

08-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

78/20

08-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

77/20

04-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

76/20

01-06-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży .

75/20

01-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

74/20

01-06-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:27.08.2020 08:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:27.08.2020 08:01