Uchwała Nr 154/20
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 5 października 2020 roku
  

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku

zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach

przy ul. Piłsudskiego 2, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego,
przeznaczonego do oddania w najem

na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

z dotychczasowym najemcą.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - Wicestarosta Pabianicki
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:154/20
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:06.10.2020 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:07.10.2020 08:29