Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

132/20

31-08-2020 udzielenia pełnomocnictwa .

131/20

31-08-2020 zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Pabianice .

130/20

31-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

129/20

31-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

128/20

31-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

127/20

31-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

126/20

31-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

125/20

31-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

124/20

24-08-2020 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2020 rokuw zakresie ochrony i promocji zdrowia .

123/20

18-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

122/20

18-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

121/20

18-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

120/20

18-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

119/20

11-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

118/20

11-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

117/20

03-08-2020 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w formie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga”, nr POWR.02.08.00-00-0102/20 .

116/20

03-08-2020 upoważnienia osób do podpisania umowy .

115/20

03-08-2020 przekazania realizacji zadania zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" do Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 .

114/20

03-08-2020 przekazania realizacji zadania zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" do Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 .

113/20

03-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

112/20

03-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

111/20

03-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

110/20

03-08-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:07.10.2020 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:07.10.2020 15:26