Uchwała Nr 213/20
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 7 grudnia 2020 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas
oznaczony trzech lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Gabriela Wenne - Błażyńska - wicestarosta pabianicki
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu
/-/ Robert Kraska - członek zarządu
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:213/20
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:08.12.2020 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:08.12.2020 14:07