Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

174/20

29-10-2020 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie wniosku pn. "Aktywna tablica" .

173/20

29-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

172/20

29-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

171/20

29-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

170/20

29-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

169/20

29-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

168/20

26-10-2020 upoważnienia osób do podpisania umowy .

167/20

26-10-2020 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pabianickiego na lata 2020 - 2022 .

166/20

26-10-2020 ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2023 Programu Polityki Zdrowotnej pn. ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023” oraz w sprawie powołania komisji konkursowej. .

165/20

26-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

164/20

26-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

163/20

19-10-2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2021 .

162/20

19-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

161/20

19-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

160/20

12-10-2020 zmiany uchwały Nr 156/18 .

159/20

12-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

158/20

12-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

157/20

12-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

156/20

12-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

155/20

05-10-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się na poddaszu budynku zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony dwóch lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą. .

154/20

05-10-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą. .

153/20

05-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

152/20

05-10-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:27.01.2021 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:27.01.2021 09:53