Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

204/20

27-11-2020 upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (VI)” .

203/20

27-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

202/20

27-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

201/20

27-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

200/20

27-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

199/20

27-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

198/20

23-11-2020 zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021- 2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019 – 2023”. .

197/20

23-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

196/20

23-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

195/20

18-11-2020 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2021. .

194/20

16-11-2020 powołania komisji w celu przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego .

193/20

16-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

192/20

16-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

191/20

16-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

190/20

16-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

189/20

9-11-2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2021 .

188/20

9-11-2020 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy nr COVID.19.05.69 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 30.10. 2020 r. .

187/20

9-11-2020 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy nr COVID.19.05.69 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 30.10. 2020 r. .

186/20

9-11-2020 nabycia na rzecz Powiatu Pabianickiego nieruchomości .

185/20

9-11-2020 przyznania i określenia wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. .

184/20

9-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

183/20

9-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

182/20

9-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

181/20

9-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

180/20

9-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

179/20

9-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

178/20

2-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

177/20

2-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

176/20

2-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

175/20

2-11-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:27.01.2021 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:27.01.2021 10:44