Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

227/20

28-12-2020 uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach .

226/20

28-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

225/20

28-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

224/20

28-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

223/20

28-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

222/20

21-12-2020 sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora w przypadku jego nieobecności .

221/20

21-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

220/20

21-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

219/20

21-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

218/20

21-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

217/20

17-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

216/20

14-12-2020 upoważnienia osób do podpisania umowy bankowej obsługi Powiatu Pabianickiego oraz jednostek organizacyjnych .

215/20

14-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

214/20

14-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

213/20

7-12-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony trzech lat w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą .

212/20

7-12-2020 przekazania realizacji zadania pn. "Program Edukacji ekologicznej realizowany w "DOBRE RADY NA ODPADY" - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10" .

211/20

7-12-2020 przekazania realizacji zadania pn. "Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach" .

210/20

7-12-2020 przekazania realizacji zadania pn. "Aktywna tablica" .

209/20

7-12-2020 przekazania realizacji zadania pn. "Aktywna tablica" .

208/20

7-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

207/20

7-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

206/20

7-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

205/20

7-12-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:09.02.2021 16:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:10.02.2021 13:05