uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXIV/258/21

25-03-2021 przyjęcia sprawozdania z działaności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.

XXXIV/257/21

25-03-2021 przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata: 2021 - 2030.

XXXIV/256/21

25-03-2021 uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023

XXXIV/255/21

25-03-2021 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działaność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021.

XXXIV/254/21

25-03-2021 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działaność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021.

XXXIV/253/21

25-03-2021 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2021 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXXIV/252/21

25-03-2021 zmiany statutów: Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczycyh w Porszewicach i Pabianicach.

XXXIV/251/21

25-03-2021 wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"

XXXIV/250/21

25-03-2021 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

XXXIV/249/21

25-03-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

XXXIV/248/21

25-03-2021 "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2021"

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:29.04.2021 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:29.04.2021 09:53