Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

1/06

5-12-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

2/06

6-12-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

3/06

7-12-2007 powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Pabianicach

4/07

11-12-2007 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu Nr Z/2.10/II/2.2.1/8U/06 pt. "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2006/2007" z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 i ustanowienia stosownych zabezpieczeń do umowy o dofinansowanie projektu

5/06

11-12-2007 upoważnienia osób do podpisywania rozliczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sporządzanie
uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji
stanu lasu

5a/06

11-12-2006 upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Nr 291/2004 pt. „ Przebudowa ul. Rypultowickiej w Pabianicach” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6/06

18-12-2006 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok

7/06

18-12-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok

8/06

18-12-2006 upoważnienia osób do podpisania Aneksu Nr 4 do Umowy Pożyczki Nr 256/OA/P/2005 z dnia 30.12.2005 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

9/06

18-12-2006 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

10/06

21-12-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

11/06

27-12-2006 upoważnienia osób do podpisywania aneksów i rozliczeń do umowy dotacji Nr 362/OA/D/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

12/06

27-12-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

13/06

29-12-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:19.03.2008 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.03.2008 10:45