Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

40/07

5-03-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

41/07

5-03-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim

42/07

5-03-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. mjr pil. Władysława Szcześniewskiego w Ksawerowie

43/07

5-03-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach

44/07

5-03-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

45/07

5-03-2007 wydania opinii dotyczącej nadania kategorii drogi powiatowej drodze znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1512E na terenie gminy Rzgów i ustalenia jej przebiegu

46/07

5-03-2007 wydania opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pabianickiego

47/07

5-03-2007 upoważnienia osób do podpisania umowy pożyczki nr ZPORR 111.009822.10 na zapewnienie płynności projektu pt. „ Przebudowa ul. Rypultowickiej w Pabianicach” realizowanego w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

48/07

12-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

49/07

12-03-2007 upoważnienia osób do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr: Z/2.10/I/1.1.1/291/04/U/313/07 o dofinansowanie projektu: ”Przebudowa ul. Rypułtowickiej w Pabianicach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

50/07

12-03-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

51/07

12-03-2007 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

52/07

20-03-2007 upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2006 roku

53/07

20-03-2007 zatwierdzenia zmienionych planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

54/07

20-03-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

55/07

20-03-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

56/07

28-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

57/07

26-03-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

58/07

30-03-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

59/07

30-03-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:20.03.2008 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:20.03.2008 13:20