uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXV/186/08

12-06-2008 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2008 - 2014

XXV/187/08

12-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXVI/188/08

26-06-2008 wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Pabianicach w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68

XXVI/189/08

26-06-2008 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

XXVI/190/08

26-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 r.

XXVI/191/08

26-06-2008 zmiany Uchwały Nr XIX/123/07

XXVI/192/08

26-06-2008 określenia zmian zadań i wysokości środków na ich realizację w 2008 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXVI/193/08

26-06-2008 uchylenia Uchwały Nr XIII/99/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

XXVI/194/08

26-06-2008 szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień
i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości

XXVI/195/08

26-06-2008 przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego"

XXVI/196/08

26-06-2008 odwołania sekretarza powiatu

XXVI/197/08

26-06-2008 powołania sekretarza powiatu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:09.07.2008 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.09.2008 10:29