Uchwała Nr XXVIII/208/08
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu "Pracuję dla siebie" w ramach priorytetu VI
"Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie jego realizacji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII/208/08
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:23.10.2008 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:23.10.2008 13:24