Uchwała Nr 341/09
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu ,,Pracuj dla siebie"
w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2
,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:341/09
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:07.04.2009 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:07.04.2009 12:55