uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXVIII/263/09

19-03-2009 Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w 2009 roku

XXXVIII/264/09

19-03-2009 zatwierdzenia projektu Siła biznesu w ramach
Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XXXVIII/265/09

19-03-2009 zatwierdzenia projektu Tygrysy biznesu w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XXXVIII/266/09

19-03-2009 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008

XXXVIII/267/09

19-03-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XXXVIII/268/09

19-03-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XXXVIII/269/09

19-03-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009

XXXVIII/270/09

19-03-2009 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009 - 2014

XXXVIII/271/09

19-03-2009 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku

XXXVIII/272/09

19-03-2009 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2008 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009

XXXVIII/273/09

19-03-2008 przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013

XXXVIII/274/09

19-03-2008 określenia zadań i wysokości środków na ich
realizację w 2009 roku, otrzymanych z Państwowego
Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych

XXXVIII/275/09

19-03-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2009 roku

XXXVIII/276/09

19-03-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2009

XXXVIII/277/09

19-03-2008 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektu "Akademia efektywnego nauczania
- wsparcie dla liceów ogólnokształcących
i profilowanych z terenu powiatu pabianickiego"
w ramach działania 9.1.2. PO KL

XXXVIII/278/09

19-03-2008 zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013

XXXVIII/279/09

19-03-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia niektórych zadań
związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 roku

XXXVIII/280/09

19-03-2008 ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im. Al. Kamińskiego
w Porszewicach

XXXVIII/281/09

19-03-2008 ustanowienia herbu Powiatu Pabianickiego

XXXVIII/282/09

19-03-2008 ustanowienia sztandaru Powiatu Pabianickiego

XXXVIII/283/09

19-03-2008 ustanowienia flagi i pieczęci

XXXVIII/284/09

19-03-2008 ustanowienia łańcuchów Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:16.04.2009 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.05.2009 23:24