uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LIV/373/10

18-02-2010 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd - 3 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013

LIV/374/10

18-02-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2014

LIV/375/10

18-02-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LIV/376/10

18-02-2010 wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności
i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej

LIV/377/10

18-02-2010 wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności
i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni Chorób Naczyń

LIV/378/10

18-02-2010 wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności
i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni Ginekologiczno- Położniczej w Łasku-Kolumnie

LIV/379/10

18-02-2010 wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności
i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe)

LIV/380/10

18-02-2010 sprawozdań z działalności Komisji Stałych rady Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:05.03.2010 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.03.2010 09:30