uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LV/381/10

03-03-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LVI/382/10

25-03-2010 „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2010”

LVI/383/10

25-03-2010 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009

LVI/384/10

25-03-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 - 2014

LVI/385/10

25-03-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LVI/386/10

25-03-2010 zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2010 roku

LVI/387/10

25-03-2010 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2009 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010

LVI/388/10

25-03-2010 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2010 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

LVI/389/10

25-03-2010 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2010

LVI/390/10

25-03-2010 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat
Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2010

LVI/391/10

25-03-2010 wyrażenia zgody na realizację projektu przyjętego
do dofinansowania pn. „Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim” w ramach działania 9.1.2. PO KL

LVI/392/10

25-03-2010 podpisania umowy partnerskiej na realizację projektu przyjętego do dofinansowania pn. „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów” w ramach działania 9.4 PO KL

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.04.2010 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.04.2010 10:39