UCHWAŁA NR 529/10
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
Z DNIA 31 maja 2010r.

w sprawie upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli w związku
z realizacją zadań:
1. Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pabianickiego oraz pozyskania dotacji
na ten cel z WFOŚiGW w Łodzi
2.Realizacja zadania w związku z przyznaną dotacją z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzetu informatycznego.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - starosta
/-/ Irena Grenda -wicestarosta
/-/ Tadeusz Rosiak - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:529/10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:02.06.2010 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:02.06.2010 09:28