Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

532/10

07-06-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

533/10

07-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

534/10

07-06-2010 przekazania realizacji projektu pn. "Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim" w ramach działania 9.1.2 PO KL

535/10

07-06-2010 powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

536/10

14-06-2010 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej
w Konstantynowie Łódzkim

537/10

14-06-2010 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

538/10

14-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

539/10

14-06-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

540/10

14-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

541/10

14-06-2010 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
4 500 000,00 zł

542/10

21-06-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

543/10

21-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

544/10

21-06-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

545/10

21-06-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

546/10

21-06-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

547/10

24-06-2010 upoważnienia osób do składania oświadczeń
woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim"

548/10

24-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

549/10

28-06-2010 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

550/10

28-06-2010 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku poł.
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, przeznaczonych
do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

551/10

28-06-2010 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za rok 2009

552/10

28-06-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

553/10

28-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na rok 2010

554/10

30-06-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:06.07.2010 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:07.07.2010 11:05