Uchwała Nr LXVI/431/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXVI/431/10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Katarzyna Kardas
Data publikacji:02.09.2010 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Florian Wlaźlak
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.09.2010 09:47