Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

582/10

06-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

583/10

06-09-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 r.

584/10

06-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

585/10

13-09-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

586/10

13-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

587/10

13-09-2010 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

588/10

13-09-2010 zmiany uchwały Nr 580/10 Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

589/10

20-09-2010 zmian w składzie Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

590/10

20-09-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 r.

591/10

20-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

592/10

27-09-2010 wyrażenia opinii o terminie rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach

593/10

27-09-2010 upoważnienia osób do podpisania wniosków
o dofinansowanie oraz podpisania umów o dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011"

594/10

27-09-2010 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk w ramach zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E
- ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011".

595/10

27-09-2010 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź w ramach
zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E
- ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011".

596/10

27-09-2010 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy
Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów przy
przebudowie ul. Nowotki w Ksawerowie w ramach II etapu zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E
- w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul.Wschodnia. IV etap
- ul. Szkolna" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011".

597/10

27-09-2010 upoważnienia osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź przy przebudowie ul. Nowotki w Ksawerowie w ramach II etapu zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E - w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia. IV etap - ul. Szkolna" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011".

598/10

27-09-2010 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

599/10

27-09-2010 sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

600/10

27-09-2010 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

601/10

27-09-2010 sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze bezprzetargowej

602/10

27-09-2010 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.

603/10

27-09-2010 zmiany Uchwały nr 585/10 Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 13 września 2010 r.

604/10

27-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

605/10

27-09-2010 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

606/10

27-09-2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

607/10

27-09-2010 ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.10.2010 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:25.10.2010 10:46