uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LXVI/424/10

02-09-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2014

LXVI/425/10

02-09-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LXVI/426/10

02-09-2010 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pabianickiemu lub jego jednostkom podległym

LXVI/427/10

02-09-2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

LXVI/428/10

02-09-2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości powiatowej na czas dłuższy niż 3 lata.

LXVI/429/10

02-09-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

LXVI/430/10

02-09-2010 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pabianickiego

LXVI/431/10

02-09-2010 zmian szczegółowego sposobu konsultowania
z powiatową radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

LXVI/432/10

02-09-2010 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Konstantynów Łódzki na realizację zadania p.n. "Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim
- ul. Kilińskiego i ul. Krótka"

LXVII/433/10

23-09-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2014

LXVII/434/10

23-09-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LXVII/435/10

23-09-2010 rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie ul. Szkolna 12a gm. Ksawerów

LXVII/436/10

23-09-2010 przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011" oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań, które zostaną zgłoszone w jego ramach

LXVII/437/10

23-09-2010 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

LXVII/438/10

23-09-2010 współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

LXVII/439/10

23-09-2010 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

LXVII/440/10

23-09-2010 współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:05.10.2010 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:05.10.2010 11:06